Hjørring Multibiomasseanlæg

Bygherre

Hjørring Varmeværk

Adresse

Mandøvej 10, 9800 Hjørring

Arkitekt

Landskabsarkitekt

Opførelsesår

2013

Areal

2.520 m²

Ingeniør

Lindgaard Rådgivende Ingeniører A/S

Entreprenør

Hjørring Varmeforsynings nye flisfyrede varmeværk er designet som et topmoderne værk tilpasset de stigende krav om effektivitet og økonomi til det omgivende miljø. I gennem hele designprocessen af værket har det været målet, at man, gennem arkitekturen, skulle kunne aflæse/vise processen gennem værket.

Bygningens arkitektur afspejler sig i dens anvendelse. Robuste og funktionsbestemte materialer, som tåler tryk, kemiske påvirkninger og hård fysisk belastning.

Bygningsanlægget består af 3 bygningsdele: flishallen, kedelhallen og en kontrol/personalebygning.

Kedelhallen
Hallen rummer kedlen og røgkondensatoren samt andet teknisk udstyr for produktionen. Kedelhallen er opført som en let stålhal uden mellemunderstøtninger. Hallens facade er udført i opskummede sorte stålpaneler for at modvirke et for stort energi tab.

Flishallen
Opbevaring af flisen sker i en betonlagerhal. Denne hal er opført med lodrette, stående grå TTD betonelementer, som en stabilkonstruktion, der kan holde trykket fra det oplagrede flis gennem sommerperioden, hvor lageret er størst. Hallen ventileres naturligt gennem huller i facaden således at de sundhedsskadelige svampesporer bortventileres. Flisen kommer ofte, direkte fra skoven og indeholder disse for mennesker skadelige sporer. En automatisk betjent travers kran flytter flisen hen til en snegl, som fører flisen videre til selve forbrændingen. Denne proces overvåges og styres centralt fra manøvrerummet på 2. sal i personale og teknik bygningen. Hele denne proces udføres uden menneskelig kontakt med flisen.

Personale og teknik bygning
Bygningen er indrettet for personale med omklædning og teknik. Dens placering mellem flislagret og kedelbygningen giver korte gangafstande for personalet til at kontrollere og styre processen. Personaleafsnittet er opført i grå glatte sandwichelementer i 3 etager. Nederste etage er anvendt til teknik og omklædning. Mellemste etage rummer laboratorium og et større omklædningsrum samt serverrum, til anlæggets EDB. Øverste etage indeholder anlæggets kontrolrum samt kantinen for personalet.

Arbejdet har omfattet arkitektrådgivning, forslag, myndigheds- og hovedprojekt.

Bygherre

Hjørring Varmeværk

Adresse

Mandøvej 10, 9800 Hjørring

Arkitekt

Opførelsesår

2013

Areal

2.520 m²

Ingeniør

Lindgaard Rådgivende Ingeniører A/S

entreprenør

Landskabsarkitekt

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Teamet bag projektet

Lene Kirch

Bygningskonstruktør & Receptionist

Søren Næser

Indehaver