26/02/2024

Danbrit Akkumulator i Aalborg

På Ankeret i Aalborg Øst står Danbrit Akkumulator A/S færdigt – de sælger og distribuerer blyakkumulatorer på det danske marked. Bygningen er opdelt i en 6.000 kvm stor lagerhal med læsseramper og en 485 kvm stor administrations- og velfærdsbygning.

Ved ankomst ses først den 2-etagers administrationsbygning, mens lagerhallen ligger bagved med læsseramper. Trucks har let adgang til udleveringsportene, og der er et separat område til modtagelse af brugte batterier. Administrationsbygningen har fibercementplader og trælister, opdelt i to volumener og skråtstillet på lagerbygningen med overdækket ankomstareal. Derudover er tagterrasser tilgængelige fra kantine og administration.

Projektet er udført i samarbejde med entreprenør Myhlenberg Byg A/S og rådgivende ingeniør FRANDSEN & SØNDERGAARD K/S. Vi, arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS, har stået for skitseprojekt, projektforslag, myndighedsprojekt, brandrådgivning, udførselsprojekt og projektopfølgning.

Læs mere om projektet via. dette link: https://www.bjork-maigaard.dk/projekt/danbrit-aalborg

No items found.