12-04-2023

Den helt nye bydel Aalborg Ø - society 5.0

I den nye bydel Aalborg Ø, har vi et helt særligt ønske om at indtænke Society 5.0 i projektet. Society 5.0 er en vision for det fremtidige samfund, der sigter mod at skabe en samfundsmæssig transformation, hvor teknologi anvendes til at løse samfundsmæssige udfordringer og forbedre livskvaliteten.

Society 5.0 er kendetegnet ved en bred anvendelse af teknologier som kunstig intelligens, robotteknologi og big data for at skabe mere bæredygtighed.

Visionen for Society 5.0 inkluderer mål som at reducere klimaændringer og miljøproblemer, øge sundhed og velvære, forbedre transport og infrastruktur, styrke samfundet og forbedre livskvaliteten for særligt de ældre og handicappede personer. Der sigtes også mod at skabe økonomisk vækst og innovation ved at fremme udviklingen af ny teknologi og skabe nye forretningsmuligheder. Netop derfor er det særligt relevant at indtænke Society 5.0 i erhvervsudviklingen i Aalborg Øst.

Vores udarbejdet plan for byudviklingen omkring Supersygehuset i Aalborg Øst er i samarbejde med lodsejere Jens Peter Niss, Erik Aaquist, Birgit & Jørgen Løgstrup, Himmerland Boligforening, LE34, Fedder+Okkels og Nordicals

Vi vil løbende dele mere omkring tankerne bag Aalborg Ø projektet.

No items found.