12-03-2023

En helt ny bydel I Aalborg

Vi har i samarbejde med lodsejere Jens Peter Niss, Erik Aaquist, Birgit & Jørgen Løgstrup, Himmerland Boligforening, LE34, Fedder+Okkels og Nordicals udarbejdet en plan for byudviklingen omkring Supersygehuset i Aalborg Øst.

Med Aalborg Ø er visionen om at skabe en ny bydel målrettet fremtidens erhverv, men i et innovativt fællesskab med spin off til Supersygehuset, universitet, NOVI, UCN, Teknisk Skole, erhvervslivet i Aalborg Øst og Aalborg Havn. Samtidig skal bydelen tilpasses til FN’s Verdensmål for en Bæredygtig Udvikling.

Visionen er derudover at skabe rammerne for et værkcenter, hvor man er samlet og kan trække på hinandens viden – en sammenkobling af teori og praksis mellem den akademiske verden og erhvervsuddannelserne. En smart-city med både beboelse, service og erhverv.

Aalborg Ø skal være det fysiske tiltag, som følger op på Business Aalborgs vision om skabe 20.000 flere arbejdspladser og 3000 flere virksomheder inden 2030.

Vi vil i den kommende tid dele meget mere om Aalborg Ø.

Læs mere om projektet allerede nu i nedenstående artikel fra Nordjyske.
https://nordjyske.dk/nyheder/aalborg/600-000-kvadratmeter-er-i-spil-til-helt-ny-bydel/4120803

No items found.