01/07/2024

Fra risteri til boliger

I Hersted Industripark Albertslunds tidligere industrikvarter er en spændende transformation i gang, hvor vi planlægger at omdanne området fra industri til attraktive boliger. Vores projekt omfatter 30.000 kvm boliger på Smedeland 36 og 40, designet som en karrebebyggelse, der skærmer mod de omgivende naboarealer. Bag denne ydre skærm opstår mindre karréer, der skaber veldefinerede og sammenhængende friarealer. Bygningerne varierer i højde fra 4 til 7 etager, og topper det ikoniske Karat Kaffetårn/silo, som får 9 etager.

Projektet udføres i etaper, da der stadig er erhverv på grunden i en kortere årrække. Vi samarbejder med Friheden Gruppen og en række miljøkonsulenter om planlægningen, som forventes at tage 2-3 år.

Karat Kaffe har en historisk betydning i området, da kaffefabrikken blev opført i 1966 og mærket blev lanceret i 1973. Det karakteristiske kaffetårn har siden været et pejlemærke for Hersted. Efter risteriet blev flyttet, har området været anvendt til lager og andre formål. Nu ser vi frem til at give det nyt liv som et levende boligområde.

No items found.