14/05/2024

Helt nyt bebyggelseskoncept i Kalundborg

Vi er stolte af at præsentere vores spændende projekt, der omfatter en ny bebyggelse på Holbækvej 83B i Kalundborg. Udover moderne boliger, der imødekommer byens behov, bygger projektet på en helhedstænkning om fællesskab og bæredygtighed.

Bebyggelsen kommer til at bestå af en række forskudte længehuse omkring et indre fælles gårdrum. Intentionen er at skabe gode rammer for, at beboerne fra forskellige huse mødes og danner fællesskaber på tværs af bebyggelsen. I nyttehaverne kan beboerne gå ned og hente friske kartofler og et fælleshus placeret centralt i bebyggelsen er disponeret med attraktive faciliteter, såsom samlingslokale, cykelværksted og gæsteværelser.  

Bebyggelsen er disponeret med 2 og 3 etager i en kombination af opgangs- og altangangshuse. Facaderne opføres i tegl og opdeles med lodrette farveskel og forskellig detaljering for at fremhæve teglens tekstur.

Bebyggelsen DGNB certificeres til guld, og overholder naturligvis gældende LCA krav.

Lokalplanen bliver opstartet her i maj måned. Vi ser frem til at dele meget mere om projektet.

No items found.