23/04/2024

Omdannelsen af et bevaringsværdigt baghus

På Frederiksberg i København er et bevaringsværdigt baghus på Lykkesholms Alle fra 1880 under forvandling. Baghuset er oprindeligt en lille skofabrik, og har i eftertiden haft en hård tilværelse, der har tilføjet mange uhensigtsmæssige bygningslag. De mange lag vil blive nedbrudt, og en renovering af de oprindelige detaljer samt kvaliteter er en del af projektet.

Entreprenører har nu opstartet en omfattende understøbning, sikring af bygningens fundament og støbning af et nyt terrændæk. De mange støbninger vil skabe et solidt grundlag til den videre renovering. Projektet udføres i samarbejde med ABC Rådgivende Ingeniører - https://abc.dk

I fremtiden vil baghuset rumme et mindre kontorfællesskab med 1-3 lejere, som vil have fællesfunktioner i underetagen. Et spændende og historisk miljø venter på at blive genoplivet til et inspirerende og nutidigt arbejdsmiljø.

No items found.