11/04/2024

Projektet på Kristinevej

Callcenteret Rezponz A/S, der ligger på Kristinevej 2 i Aalborg, er i gang med en udvidelse. Deres kantinefaciliteter bliver udvidet med i alt 118 kvadratmeter som en forlængelse af den eksisterende kantine.

Sammenbygningen harmonerer med de to eksisterende bygningsmasser, hvor to rytterlys og facade vindues-bånd sørger for dagslys og binder bygningerne sammen i fællesskab. Der etableres lodret stående trælister inde og ude for at danne varme og atmosfære

Projektet er ved at være ved vejs ende, der mangler blot trælister udvendigt.

No items found.