17/11/2023

Vi har vundet!

Her på tegnestuen er vi stolte og beæret over, at totalentreprenør Arne Andersen Vrå A/S i samarbejde med os som arkitekter og COWI som ingeniør, har vundet opgaven om at tegne, projektere og bygge et nyt demensegnet plejehjem i Gandrup. Bygherren på projektet er Sundby-Hvorup Boligselskab og Aalborg Kommune, Senior og Omsorg. Tilbage i april afleverede vi et konkurrenceforslag til det nye plejehjem, som vi er glade for nu at have vundet.

Plejehjemmet er disponeret som to vinkelbygninger, der er roteret i forhold til hinanden, for at få mest mulig udnytte af grunden og for at skabe forskellige udsigter fra de enkelte rum. Alle boligerne får udsigt til grønne, attraktive arealer, enten mod det fælles haveareal, engarealer, ankomstområder eller det eksisterende markareal mod øst. De to vinkelbygninger forbindes af en fælles kerne i midten, der indeholder ankomstområde og personalefaciliteter.

Vi ser frem til at påbegynde og fortælle mere om det spændende projekt.

No items found.