Aalborg Handelsskole, Langagervej, Aalborg

Aalborg Handelsskole på Langagervej blev i 2004 udbygget med 2 etaper, så den i alt kan rumme 175 ekstra studiepladser. Hermed er der plads til i alt ca. 575 studerende på skolen.

Tilbygningen er en to etagers længebygning forskudt fra den eksisterende bygning i en afstand af ca. 18 m.

Den eksisterende bygning var på 6.091 m². Tilbygningen på henholdsvis 2662 m² og 1149 m² er etape 1 og 2 på i alt 3811 m² af 3 planlagte etaper. Tilbygningen er opført med et mindre kælderareal, der fungerer som teknikrum for hele tilbygningen samt kommende etaper. Terrænforskellen på grunden gør, at den nye 1. sals plan placeres i niveau med stueetage på eksisterende skole. Niveau for tilbygningens stueplan ligger i niveau med eksisterende kælderniveau på eksisterende skole.

Facaderne afspejler den rytmik og takt som var anslået i den eksisterende bygning, hvor de facadehøje vinduespartier giver variation i lys og udtryk. Disse er udført i hvide vandskurede mursten med enkelte elementer af aluminium.

Tilbygningen er forbundet med den eksisterende skole af 2 gangbroer, der svæver hen over gårdrummet. Som afslutning på gårdrummet er der opført en støttemur, hvorpå der løber en vandrende. Denne er efterfølgende blevet kunstnerisk behandlet, så forløbet nu er en oplevelse for øjet og hørelsen.

Skolen er planlagt som et åbent miljø med glaspartier ind til de enkelte klasseværelser i tæt forbindelse med de pædagogiske miljøer på gangene.

Det mellemliggende gårdareal er nu et fælles opholdsareal og ny hovedadgang for skolens elever. Gennem en port i den nye tilbygning giver gården også adgangsvej til den eksisterende hovedindgang fra parkeringsarealet mod Langagervej. Parkeringen er renoveret og tilplantet med nye træer.

Bygherre

Aalborg Handelsskole

Adresse

Langagervej 16, 9220 Aalborg Ø

Arkitekt

arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS

Opførelsesår

2004-2006

Areal

3.811 m²

Ingeniør

Korsbæk & Partnere K/S

entreprenør

Landskab

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Teamet bag projektet

Lene Kirch

Bygningskonstruktør & Receptionist