Aalborg Handelsskole, Saxogade

Projekter har omhandlet om- og tilbygning af skolen.

Aalborg Handelsskoles afdeling i Saxogade er en historisk bygning, som blev bygget i 1957. I 1999 gennemgik den en større renovering, og nu er afdelingen igen klar til både en renovering og udvidelse.

Aulaen bliver husets nye hjerte med plads til både gruppearbejde, elevarrangementer og meget mere. Den består af flere niveauer, hvor der både laves plads til bibliotek, kantine og rum til studievejledere.

Med den nye tilbygning og den øvrige renovering af skolen bliver lokalerne omdannet, så eleverne ikke længere har faste pladser. Målet er at få eleverne til at flytte rundt på skolen, så det pulserende studiemiljø bliver sat i centrum. I den anledning får alle elever deres eget skab med plads til studiebøger og lignende – akkurat som man ser det på amerikanske skoler.

I byggeplanerne er der også tænkt på det pædagogiske aspekt, så skolen kan leve op til moderne undervisningsprincipper. Derfor er de traditionelle klasselokaler skiftet ud med større faglokaler, tilpasset de forskellige fag og deres forskellige ønsker til opstillinger.

I ombygningen er der ikke overladt noget til tilfældighederne. Også lærerne er tænkt nøje ind i de nye rammer. Blandt andet bliver der lavet et større socialt lærerværelse og bedre forberedelsesrum.

Byggeprojektet ventes færdigt ved skoleårets start i august 2011.

En skole fra 1950’erne lever ikke længere op til nutidens undervisningsprincipper. For at imødekomme en nødvendig lovliggørelse af eksisterende forhold og skabe rum for sociale aktiviteter og mere tidssvarende pædagogiske principper, bliver afdelingen nu renoveret og udvidet med ca. 500 m². Det betyder større klasselokaler, ny aula og lærerområde. I samme ombæring vil klasselokalerne blive renoveret og indrettet specielt i forhold til de enkelte fag.

I 2022 tegnede vi nye udearealer omkring handelsskolen påSaxogade. I dag fremstår skolegården med flere opholds- og siddezoner med bl.a.en siddeplint.

Bygherre

Aalborg Handelsskole

Adresse

Saxogade, Aalborg

Arkitekt

arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS

Opførelsesår

2010-2011

Areal

5.753 m²

Ingeniør

Korsbæk & Partnere K/S

entreprenør

Landskab

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Teamet bag projektet

Peter Pedersen

Bygningskonstruktør & Sikkerhedskoordinator

Lene Kirch

Bygningskonstruktør & Receptionist