Aalborg Handelsskole, Turøgade

Aalborg Handelsskoles afdeling i Turøgade, havde en presserende udfordring, da elevoptaget var steget markant til skoleåret 2017.

Skolens nuværende kapacitet kunne ikke rumme denne forøgelse, så efter nøje overvejelser blev det besluttet at udbygge skolen med 12 nye undervisningslokaler.  Ligeledes blev nogle af skolens funktioner såsom studievejledning, samtalerum og hjælpefunktioner flyttet, så de indgår mere synligt i skolens hverdag.

Den oprindelige skole fra 1929 er et tidstypisk eksempel på en skolebygning og det var derfor vigtigt, at tilbygningen fik både referencer til den oprindelige arkitektur, men også fik sit eget nye formsprog. Facaderne er udformet som et moderne bud på en teglstensfacade udført i elementer med betonfriser omkring vinduer, som refererer til rulleskiftene omkring de gamle vinduer og facader i blødstrøgne røde teglsten.

Vendsysselgades markante akse gennem Øgadekvarteret er forandret. Den gamle port til skolen er på ny blevet hovedadgangen for elever. Det gamle ur fortsætter sin gang og skolegården er blevet overdækket og transformeret til en ny aula.

Synergien mellem nyt og gammelt giver en dynamik og medvirker til en klar og forbedret logistik på Handelsskolen. Forandringen har givet et nyt historisk lag anno 2017 og fremtidssikret kvarterets skole. Tilbygningen stod klar til skoleårets start august 2017.

Aulaen ligger i forbindelse med skolens nuværende kantine og kan sammen med denne danne ramme om store arrangementer i skoleåret såsom skoleafslutning, fester og foredrag for hele skolen.

Udvidelsen er disponeret som to 4-etagers længebygninger i forlængelse af den eksisterende skole, der omkranser en ny aula.

Bygherre

Aalborg Handelsskole

Adresse

Turøgade, 9000 Aalborg

Arkitekt

arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS

Opførelsesår

2016 - 2017

Areal

2.408 m²

Ingeniør

Niras A/S

entreprenør

A. Enggaard A/S

Landskab

arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Teamet bag projektet

Søren Næser

Indehaver