Allergibørnehave Danalien, Aalborg

Bygherre

Aalborg Kommune

Adresse

Danalien, 9000 Aalborg

Arkitekt

arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS

Landskabsarkitekt

Opførelsesår

2005

Areal

290 m²

Ingeniør

Lindgaard A/S

Entreprenør

Den integrerede institution Danalien er Aalborg Kommunes tilbud til børn som lider af allergiske sygdomme.

I udformning, indretning og materialevalg er der taget højde for en række faktorer som reducerer allergiske påvirkninger – bl.a. afgasning af byggematerialer, ventilation og rengøringsvenlighed.

Køkkenet ”skyder” sig ind i fællesrummet og ud af facaden til den overdækkede veranda. Her har børnene mulighed for at deltage i bagning eller få serveret mad på verandaen. Rummenes sammenhæng giver overskuelighed men ”kasse” opdelingen giver også en række kroge og hjørner, hvor man kan fordybe og reflektere. Vinduerne i fælles- og grupperum er i varierende størrelser og højder og belyser rummene så børn og personale oplever døgnets- og årstidernes varierende lys- og solindfald. Bygningens indre rum og udearealerne udformes, så der er kontakt og sammenhæng. Udhæng skal sikre tør ankomst og give børnene opholdsmuligheder på regnfulde dage.

I indretningen og på legepladsen er der en række tiltag som stimulerer til fysisk aktivitet og fremmer børnenes motorik. Trods børnenes allergi er der i indretningen lagt meget vægt på at stimulere de 5 sanser ”Se, høre, føle, dufte og smage”

Bygningen er udformet som et længehus med en tung- og let bygningskrop. Den tunge bygningskrop indeholder alle servicefaciliteter i form af toiletter, soverum, personalefaciliteter m.v. Den lette bygningskrop indeholder fælles- og grupperum. Fællesrummet ligger som et hjerte i bygningen – herfra kan man via glasfacader se hvem der kommer til bygningen, og er på legepladsen. Begge grupperum grænser op til fællesrummet. Foldevægge giver mulighed for at være en del af fællesskabet eller en del af gruppen.

Bygherre

Aalborg Kommune

Adresse

Danalien, 9000 Aalborg

Arkitekt

arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS

Opførelsesår

2005

Areal

290 m²

Ingeniør

Lindgaard A/S

entreprenør

Landskabsarkitekt

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Teamet bag projektet

Hans Maigård

Indehaver