Børnehaven Lunden, Nibe

Børnehaven Lunden er en integreret institution med 40 børnehavebørn samt 20 småbørn.

Institutionen er placeret på et stort areal, som tidligere har været flygtningelandsby. Landsbyen er efterfølgende blevet anvendt til institution samt funktioner til skole- og kulturforvaltningen. Alle eksisterende bygninger er blevet nedrevet.

Overdækningerne på forpladsen er en del af et langt multifunktionelt rum, som grafisk set er udformet som et stort W. Det multifunktionelle rum kan opdeles eller åbnes op imellem med døre og møblement. Det bidrager til, at det er muligt at fordybe sig, lave en aktivitet i det enkelte funktionsrum eller åbnet op til et sammenhængende rum til arrangementer i institutionen.

WC’et rummer således funktionsrækken: overdækning – grov garderobe – ren garderobe – værksted – alrum – værksted / niche – ren garderobe – grov garderobe – overdækning.

Den nye børnehave i Nibe opføres som lavenergibygning klasse 2015 jf. BR10, og er bl.a. derfor udformet så kompakt som muligt under hensyntagen til både arkitektur og funktion.

Jf. Aalborg Kommunes Klimastrategi 2012-2015 skal børnehaven forsynes med varende energianlæg svarende til minimum 10% af bygningens energiforbrug.Der er derfor på taget mod syd placeret et solcelleanlæg til produktion af strøm, da det vurderes som den økonomisk mest rentable løsning.

Legepladsen tager udgangspunkt i husets geometri, det eksisterende terræn samt de allerede eksisterende legepladselementer. Forskellige zoner opdeler legepladsen, hvor bygningen er kernen, som zonerne tager udgangspunkt ud fra.

Det samlede legepladsanlæg afgrænses mod nord af et nyt læhegn, som er parallel med det eksisterende læhegn mod syd. Kombinationen af landskabelige elementer mellem de to læhegn skal bidrage til aktivitet og udfoldelse blandt børn i alle aldre. Der er tænkt i det nære og trygge samt i det store og åbne.

Bygningen opføres i en nymodernistisk stil med enkle og præcise virkemidler, samt en præcis materialekombination af murværk, naturskifer og træ. Et veltilpasset rumprogram og velovervejet rumforløb giver et multifunktionelt hus, som er fremtidssikret i forhold til fremtidens pædagogiske tendenser. Forskellige lofthøjder samt udsyn og dagslystilgang fra alle huset flader stimulerer sanserne, og man kan følge vejrets og årstidernes skift.

Institutionen har en kvadratisk grundform, hvis simplicitet gør, at den let fungerer i det åbne landskab. Kvadratet er underopdelt af et mindre kvadrat, som skaber en gårdhave i bygningsmassen. Ideen med gårdhaven er baseret på det basale behov for at skabe læ fra vinden. Gårdhavens placering i bygningsmassen danner en smal og en bred vinkelbygning. Den brede er selve institutionen og den smalle bestående af udhus, legehus samt skærme, der kan reguleres efter behovet for ”at skabe læ”. Funktionerne er kædet sammen af en ubrudt flad tagflade.

Institutionen er klart og logisk opdelt i forskellige lag, med en funktionsopdeling ud fra behovet for dagslys samt bygningens program og den daglige rytme i huset.

Bygherre

Aalborg Kommune

Adresse

Lundevej, Nibe

Arkitekt

arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS

Opførelsesår

2012-2013

Areal

605 m²

Ingeniør

Niras A/S

entreprenør

Landskab

arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Teamet bag projektet

Søren Næser

Indehaver

Anders-Peter Østergaard

Bygningskonstruktør & Brandrådgiver (BK2)