Børnehuset Klarupvej, Klarup

Børnehuset Klarupvej er en institution med plads til 88 børnehavebørn. Projektet blev vundet i totalenterprisekonkurrence i 2015.

Den ny børnehave i Klarup er designet til at stimulere bevægelse og sanser i børnenes hverdag. Her er der lagt vægt på at skabe en børnehave i pagt med naturen, hvor uderummet bliver en naturlig forlængelse at de indendørs opholdszoner. Gode og sjove inderum med spændende lysindtag skaber rammerne for en pædagogik der fokuserer på udeliv, fordybelse og bevægelse.

Et særligt fokus for Klarups nye børnehave er bygningens samhørighed med udearealere. Det er vigtigt at udearealerne bliver en naturlig del af hverdagen, og de tilbyder et væld af udfodelselsesmuligheder for både krop og sind. Derfor foreslår vi, at de nærtliggende udeområder har direkte sammenhæng med den centrale atriumgård. I nær tilknytning findes naturværkstedet, hønsegården, blomsterengen og køkkenhaven. Nær udekøkkenet findes børnehavens bålplads der er omkranset af jordhøje.

Spredt ud i udearealet benyttes overskudsjord til at anlægge flere kuperede områder; små jordvolde og en kælkebakke med indbygget legehus og rutchebane.

Børnehuset Majvej opføres som lavenergibygning klasse 2020 jf. BR10, og er bl.a. derfor udformet så kompakt som muligt under hensyntagen til både arkitektur og funktion.

Børnehaven er logisk disponeret med klare afsnit og afgrænsninger. Dette gøres ud fra et princip om at sætte grænser og stimulere børnenes tilhørelsesforhold og skabe tryghedszoner. Grupperummene og forbindelseszonerne har lavtsiddende vinduer der skaber nicher til leg.Forbindelseszonerne mellem grupperummene har desuden en udformning og plads der giver mulighed for udstilling af børnenes kreative værker og leg grupperne imellem.

Ankomst til børnehaven sker for forældre og børn fra østsiden hvor man vil blive budt velkommen i en stor garderobe og det nærtliggende alrum.
Personale og varelevering sker fra nordsiden, uden for hegnet, og det udgør derfor ingen risiko at lågen skulle blive glemt at lukkes.

Bygherre

Aalborg Kommune

Adresse

Klarupvej, 9270 Klarup

Arkitekt

arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS

Opførelsesår

2015 - 2016

Areal

700 m²

Ingeniør

Harde Larsen Rådgivende Ingeniører A/S

entreprenør

Landskab

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Teamet bag projektet

Anders-Peter Østergaard

Bygningskonstruktør & Brandrådgiver (BK2)