Bryggeriet Thor, Randers

Bryggeriet fremstod før renoveringen meget forfalden, men dog stadig som et vartegn for Randers by. MA-ejendomme ønskede at renovere det gamle bryggeri og føre det tilbage til dets oprindelige udtryk, så det stadig og mange år frem kan stå som et vartegn for byen og bidrage til at fortælle historien om, hvad der engang var på Thors Bakke.

Boligerne indrettes forskelligt i respekt for den eksisterende konstruktion og bygningsgeometri.

I tilknytning til boligerne etableres der tagterrasser på de eksisterende tagflader eller som indskud i eksisterende tag. Lysindfaldet er varierende grundet de forskelligt placeret eksisterende vinduer, der suppleres med nye ovenlysvinduer.

Bygningens facadeudtryk er ændret minimalt ift. det oprindelige udtryk. Flere lukninger af facaden er blevet fjernet og vinduesåbningerne renoveret, således de nu fremstår med de oprindelige tilbagetrækninger, rulleskift osv. Desuden er der blevet nedrevet 2 mindre tilbygninger, således bygningen står mere intakt.

Murværket er renoveret, men kun i den grad, at historien om den centrale bryggeribygning er bevaret. Derfor er gamle renoveringer af facaden samt tilmuringer, hvor der tidligere har været bygget til ikke ændret ift. valg af mursten og fugefarve.

Bryggeriet har dog fået nyt indhold for atter at blive et aktiv for byen. Bygningens primære anvendelse vil blive til restaurationsformål for Restaurant Flammen - med en spiserestaurant med plads til ca. 400 personer. Ombygningen har omfattet i alt 12 niveauer og et bruttoetageareal på cirka 1.365 m². Udover restauranten indrettes der 3 boliger på de øvrige højtliggende etager.

De 3 gamle bryggerisale anvendes til restauranten. Mellem to af salene indskydes en toiletkerne og en ny opførelse af et eksisterende indskudte dæk, hvor på der indrettes spisepladser. De eksisterende loftsudsmykninger samt de synlige dekorative spærkonstuktioner i de 3 bryggerisale er blevet renoveret og bevaret.

Bygherre

MA-ejendomme

Adresse

Thors Plads, 8900 Randers

Arkitekt

arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS

Opførelsesår

2015

Areal

1.365 m²

Ingeniør

Reeholm & Bredahl A/S

entreprenør

Landskab

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Teamet bag projektet

Anders-Peter Østergaard

Bygningskonstruktør & Brandrådgiver (BK2)

Søren Næser

Indehaver