Byejendom på Frederikstorv, Aalborg

Projektet indeholder 22 ungdomsboliger, 2 familieboliger samt erhvervslejemål.

På hjørnet af Danmarksgade og Niels Ebbesensgade har den nedslidte ejendom skæmmet Frederikstorv i anvendelse og visuelt.
Frederikstorv har en attraktiv placering i bydelen med gode tilkørselsmuligheder. Derfor bruges den især som et transitområde til midtbyen, hvor kunderne parkerer og forsætter til fods videre til strøggaderne. Derfor er det et attraktivt sted til en række forskellige butikker i bygningernes stueetager rundt omkring torvet.

Boligerne får en østvendt facade mod torvet, medens den vestvendte vender imod gårdrummet. Opholdsarealerne er beliggende på dagligvarebutikkens tag og på altangangene. Udkragede altaner på altangangen giver gode opholdsarealer mod syd og vest.

Projektet er en in-fill opgave der i skala respekterer torvets omkringliggende bygninger. Disponeringen er en nytolkning af materialer og elementer fra torvets andre bygninger. Bygningen er opdelt i to, med hver sit facadeudtryk. Den ene er holdt i røde changerende mursten, med etagehøje vinduespartier og altaner. Den anden del er i en mørk sten, hvor der på udvalgte felter i stueetagen er tilbagetrukkede partier opmuret i fliseforbandt.Taget er med skiffer, med skjult opbygning til solceller.Porten til Aagades Passage danner asymmetri i figuren, der fremhæver adgangen til passagen.

Projektets boliger underbygger de andre boliger omkring torvet – her er det attraktivt at bo, da torvet giver lys, luft og rum til boligerne. Over buktikkerne etableres der boliger i 2 ½ etager.

Bygherre

Alabu Bolig

Adresse

Niels Ebbesens Gade, 9000 Aalborg

Arkitekt

arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS

Opførelsesår

2014 - 2015

Areal

1.817 m² / 24 boliger

Ingeniør

Orbicon A/S

entreprenør

Landskab

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Teamet bag projektet

Morten Høyer

Arkitekt & Sikkerhedskoordinator

Hans Maigård

Indehaver

Anders-Peter Østergaard

Bygningskonstruktør & Brandrådgiver (BK2)