Daginstitutionen Symfonia, Frejlev

Daginstitutionen Symfonia er en integreret institution med plads til 40 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn.

Institutionen bygger på ideen om distancen men også samspillet mellem børnenes ”semiprivate” og ”semioffentlige” sfære i institutionen. Distancen mellem ”semiprivate” og ”semioffentlige” kan ses i det trygge og nære, børnene oplever i de mange nicher og i grupperummene, som distancere sig fra de fælles faciliteter. Samspillet mellem ”semiprivate” og ”semioffentlige” ses i det åbne og ubegrænsede, som opleves i alrummet, hvortil alle institutionens funktioner har forbindelse.

Bygningen opføres i en nymodernistisk stil med enkle og præcise virkemidler, der afspejler funktionen og aktiviteten, som foregår i og omkring bygningen. Bygningsvoluminet er bestående af tre niveauer. Fløjene med deres højde og tyngde skaber basen i voluminet. Alrummet skyder sig op i et let udtryk og udhusene kobler sig på basen, som to vinger, der tager imod børn, forældre og gæster.

Institutionen opføres i hvidt vandskuret tegl både indvendig og udvendig. Udhuse og sternen på det hævede alrum beklædes med sortmalet uhøvlet træ. Vinduer og døre i et præcist system giver liv til facaden.

Arkitekturen medfører en enkel og let aflæselig indretning, hvilket gør det nemt at være bruger af Symfonia.

Bygningen er overordnet organiseret som et U med henholdsvis to børnehavegrupper i den ene fløj og en vuggestuegruppe i den anden. De to fløje bindes sammen af personaleafsnittet og U-et dannes. Mellem de to fløje er alrummet placeret.

Bygherre

Aalborg Kommune

Adresse

Svenstrupvej, Frejlev, 9200 Aalborg SV

Arkitekt

arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS

Opførelsesår

2008 - 2009

Areal

461 m²

Ingeniør

COWI A/S

entreprenør

Landskab

Aalborg Kommune, arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Teamet bag projektet

Søren Næser

Indehaver

Hans Maigård

Indehaver