Engparken, Frederikshavn

Engparken er en traditionel tæt-lav bebyggelse fra sin tid. En haveby med en beskeden bebyggelsesprocent, separeret trafik, store friarealer og centrale parkeringsarealer. Bebyggelsen er opdelt i små kvarterer indeholdende varierende boligformer, rækkehuse og etageboliger i varierende indretninger og størrelser.

Med renoveringen kommer bebyggelsens kvaliteter up to date og er en værdifast investering i fremtiden. Visionen var at bygge videre på de kvaliteter, der er i havebyen - aktivere de fælles friarealer, skabe et attraktiv nærmiljø i gårdhaverne, styrke den sociale bæredygtighed og stimulere beboerne til at præge deres haver.

Hoveddelen i forslaget ligger på at styrke områdets arkitektoniske udtryk gennem den forestående facaderenovering. Det var vores ide at skabe en enkel og oplevelsesrig farve- og materialeholdning, der giver Engparken et moderne, roligt og identitets skabende udtryk. Det rolige fremkommer af farveholdningen, identiteten fremkommer af velvalgte og begrænsede kontrastfarver og genkendeligheden fremkommer ved beboernes egne valg af farve på indgangsdøre – til sammen danner det en komposition, der gør det til et godt sted at bo og leve livet.

Engparken i Frederikshavn, har modtaget Frederikshavn Kommunes Diplom for bygningspræmiering 2016.

Uddrag fra præmieringsbeskrivelsen: Efter 2 års gennemgribende renovering, fremstår Engparken næsten som et nybyggeri.
Helhedsindtrykket af bebyggelsen er meget harmonisk – et skoleeksempel på en vellykket renovering.
Præmieringsudvalget vil for denne totalrenovering tildele et diplom for det smukke resultat.

Områdets arkitektur bliver styrket med en fælles materialeholdning, der giver identitet for de enkelte kvarterer og med mulighed for, at beboerne satte personligt præg på deres bolig. Efterisoleringen sikrer en økonomisk bæredygtighed og måden det udføres på er miljømæssigt bæredygtigt.

Bygherre

Boligforeningen Vesterport

Adresse

Engparken, 9900 Frederikshavn

Arkitekt

arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD i samarbejde med LINK Arkitektur A/S

Opførelsesår

2014 - 2016

Areal

13.464 m² / 165 boliger

Ingeniør

Orbicon A/S

entreprenør

Landskab

Egebjerg By & Landskab ApS

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Teamet bag projektet

Morten Høyer

Arkitekt & Sikkerhedskoordinator

Anders-Peter Østergaard

Bygningskonstruktør & Brandrådgiver (BK2)

Hans Maigård

Indehaver