Factory Outlet Center, Ringsted

Bebyggelsen, der er på ca. 14.000 m², indeholder plads til 60 butikker og restaurationsfaciliteter samt 600 m² til andet erhvervsformål. Der er anlagt ca. 900 p-pladser.

Bebyggelsen er opført i en U-form mod Nordre Ringvej og Klosterparks Allé, hvorfra adgangen sker. Fra parkeringspladsen leder gangstier, kantet med opstammede træer, mod butiksgaden og butikstorvet.

Butiksgaden mod nord opdeles af ramper og trapper, så der dannes mindre opholdspladser. Disse er forsynet med bænke og træer.

Ved markeringen af butikkernes hovedindgange, de højere bygningspartier, vekslen mellem de blanke og pudsede mure og de tilføjede bygningselementer, giver butiksgade og bygninger en god variation og mangfoldighed. Bygningerne, gaderummet, gadeinventar, belægning og skiltning er afstemt i forhold til hinanden, således at der opnås en arkitektonisk helhed. Skiltningen er gennem en overordnet styring koordineret, og giver både en variation og enkelthed, der gør det nemt for kunder at lokalisere sig.

Factory Outlet er et godt bud på, hvorledes et nyt outletcenter nyfortolker principperne for en gammel bymidte.

Bygningerne er udført i blankt murværk med elementer af pudset mur og kontrasterende elementer af træværk og zink-beklædte facader. Alle synlige tagflader er belagt med røde teglsten, og kviste og frontispicer er udført i en vekselvirkning af zink og tagpap.

Bygherre

TK Development A/S

Adresse

Klosterparks Allé, 4100 Ringsted

Arkitekt

arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS

Opførelsesår

2006-2007

Areal

14.000 m²

Ingeniør

COWI A/S

entreprenør

Landskab

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Teamet bag projektet

Lene Kirch

Bygningskonstruktør & Receptionist

Peter Pedersen

Bygningskonstruktør & Sikkerhedskoordinator

Hans Maigård

Indehaver