Fyrkildevej, Aalborg

I 2015 vandt arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD totalrådgivningskonkurrencen "Renovering af Kildeparken 2020, Fyrkildevej" i samarbejde med LINK arkitektur som totalrådgiver, ingeniørfirmaet Brix & Kamp og landskabsarkitekterne Willy Rosseell og Labland.

Renoveringen af Fyrkildevej afdeling 52 omfatter en helhedsplan for Himmerland Boligforening, der er fyldt med nye botilbud med visionen om markant at løfte og mangfoldiggøre bydelen Aalborg Øst.

Særligt landskabet omkring boligerne har været højt prioriteret i vores designproces. Her er et ønske om at skabe et grønt miljø, hvor menneskerne og mangfoldighed er i fokus. Vi har derfor lavet et åbent og imødekommende boligområde, hvor der både er plads til legende børn, at hilse på naboerne og parkere helt tæt på sit hjem.

Området består af tre torve: Sundhedspladsen, hvor der er mulighed for at dyrke idræt. Fyrkildeskoven, hvor der er fokus på naturen med træer og masser af grønt og Fyrkildebakkerne, som består af forhøjninger, hvor børnene kan lege og kælke om vinteren.

Projektet omfatter en totalrenovering af 419 lejligheder, hvoraf seks boliger er blevet ændret, så de indeholder et erhvervslokale. Derudover opføres 22 almene billige boliger (BAB) og 20 seniorboliger samt et seniorbofællesskab. Seniorbofællesskabet er Danmarks første almene profil-bofællesskab, der er målrettet erhvervsaktive, der har mulighed for at føre små liberale erhverv fra deres bolig. Projektet er samtidig et eksempel på, hvordan nye boligformer kan tilpasses eksisterende almene bebyggelser og skabe værdi for kommende beboere samt lokalområdet som helhed.

Boligerne har fået nye facader holdt i murværk og træ – alt sammen for at skabe moderne, tidssvarende boliger i forskellige størrelser, der kan tiltrække en større diversitet i beboersammensætningen.

Bygherre

Himmerland Boligforening

Adresse

Fyrkildevej, 9220 Aalborg Øst

Arkitekt

arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS i samarbejde med LINK Arkitektur

Opførelsesår

2015 - 2022

Areal

Ca. 41.200 m² / 462 boliger

Ingeniør

Brix og Kamp A/S

entreprenør

Landskab

LABLAND architects ApS og Arkplan ApS

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Teamet bag projektet

Peter Pedersen

Bygningskonstruktør & Sikkerhedskoordinator

Morten Høyer

Arkitekt & Sikkerhedskoordinator

Anne Lykke

Arkitekt (Barsel)

Søren Næser

Indehaver