Gug Skole, Gug

Renovering af Gug Skole etape 2 omhandler renovering og opdatering af undervisningslokaler, pædagogisk læringscenter, biblioteket, festsal og etablering af et nyt indgangsparti.

PLC, bibliotek og madbod:
Der etableres et sammenhængende pædagogisk læringscenter og madområdet i en større zone med flere mindre rumligheder, tilpasset til forskellige behov. Der er placeret en mad-bod med forskellige opholdsgrupperinger hvor elever og lærer bland andet kan indtage deres købte mad.

I udlånsområdet er der også skabt mindre rumligheder for at skabe en variation i det store rum. Der er en aflukket stillezone til fordybelse, et sted med temaspot og mindre punkter med bløde sofa-møbler og studiepladser til elever og lærer.

Undervisningslokaler:Klasselokalerne på 1. sal forbliver den samme størrelse, men bliver moderniseret med et nyt ankomstparti, ny maling og nye møbler.Lokalerne bliver forbundet to og to for at få den bedst mulige udnyttelse af pladsen. Ved at lægge to rum sammen opstår der flere muligheder for at imødekomme de fremtidige behov for alternative undervisningsmetoder. To undervisningslokaler der vender ud mod den centrale gård, bliver omdannet til fleksible klasserum, der kan imødekomme både traditionel undervisning og mere friluftsbaseret undervisning.

IT-området er et åbent og igen fleksibelt "rum", der kan bruges på adskillelige måder. Vi har designet et langt bord/"disk", hvor lærer og elever kan sidde med deres computer. Der er kunstlys fra loftet, som skal være med til at skabe et optimalt lysniveau til et studiemiljø.

Bibliotekets udlånsområde ligger i åben forbindelse til PLC- og Madområdet.

Bygherre

Aalborg Kommune

Adresse

Solhøjsvej, 9210 Aalborg

Arkitekt

arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS i samarbejde med Creo Arkitekter A/S

Opførelsesår

2014 - 2015

Areal

2.620 m²

Ingeniør

Reeholm & Bredahl A/S

entreprenør

Landskab

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Teamet bag projektet

Peter Pedersen

Bygningskonstruktør & Sikkerhedskoordinator

Hans Maigård

Indehaver