Han Herred Efterskole, Fjerritslev

På grund af et stigende antal elever har Han Herred Efterskole et ønske om mere plads til undervisning og fritidsaktiviteter. Skolens nuværende bygninger består af flere bygningsmæssige udvidelser gennem årene og har derfor mange forskellige bygningsudtryk. Som arkitekter på projektet, har vores opgave bestået af at samle nogle af disse knopskydninger og skabe ét samlet miljø og udtryk, der understreget efterskolens nuværende profil. Vi har tilstræbt os at lave et optimalt studie- og fritidsmiljø for skolens elever.

Adgangen til tilbygningen sker gennem gårdrummet, som bliver forstærket af en ny dobbelthøj glasfacade, fra den asymmetriske tagprofil på udvidelsen. Tilbygningens 1. sal indeholder fitnessrum og undervisningsrum/ multirum med altaner, som vender mod det nye sportsområde med fodboldbaner. De store vinduespartier og altanerne giver dagslys dybt ind i lokalerne og giver rig mulighed for at følge med i aktiviteter på sportsbanerne.

Vi ser den nye tilbygning, som et samlet aktiv for skolen med dens centrale placering i bygningsstrukturen, og som et bindeled mellem fysisk aktivitet, undervisning og fritid.

Der bliver udformet en tilbygning mellem den eksisterende sportshal og skolens hovedbygning. Tilbygningen er placeret ovenpå de eksisterende omklædningsfaciliteter, som en let konstruktion. Sportshallens tagflade forlænges hen over tilbygningen, så der bliver skabt et markant bygningselement for det samlende bygningsudtryk.

Bygherre

Han Herred Efterskole

Adresse

Aggersundvej, 9690 Fjerritslev

Arkitekt

arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS

Opførelsesår

2018 - 2021

Areal

460 m²

Ingeniør

COWI A/S

entreprenør

Landskab

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Teamet bag projektet

Jacob Morild Christensen

Bygningskonstruktør