Han Herred Havbåde, Slettestrand

Han Herred Havbåde har i samarbejde med Thorupstrand Kystfiskerlaug og Han Herred Puljefiskeri sikret Jammerbugten som hjemsted for kystfiskeriet fra åben strand i Danmark. Det nye havbådecenter er placeret på Slettestrand’s landingsplads.

Byggeprogram er udført i samarbejde med bestyrelsen og centrets nuværende ansatte.

Der er bevilget EU midler til projektet med renovering af de bevaringsværdige både. Almenfonden, Nordeafonden og Realdania er gået sammen om at bevilge midler til sikring af projektet.

Havbådecentret er etableret med et nyt bådeværft ved stranden. Der er opført et erstatningsbyggeri for et gammelt fiskepakhus, som indeholder velfærdslokaler, butik med fiskeriudstyr, nye offentlige toiletter samt møde- og kontorfaciliteter for centret.

Arbejdet har omfattet bygherrerådgivning med opgaveformulering og ideoplæg, byggeprogram, kontrahering med rådgivere, bygherrerådgivning under projekteringen og  opførelse af byggeriet. Derudover den overordnede myndighedsbehandling med at ansøge og forhandle alle de nødvendige dispensationer for klitfredning, strandbyggelinie, kystnærhedszonen og lokalplan igennem med Miljøcenter Aalborg og Jammerbugt Kommune..

Bygherre

Han Herred Havbåde

Adresse

Slettestrandvej, 9690 Fjerritslev

Arkitekt

arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS

Opførelsesår

2008 - 2010

Areal

514 m²

Ingeniør

entreprenør

Landskab

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Teamet bag projektet

Hans Maigård

Indehaver