Indkilde Park, Aalborg

Byggeriet er et moderne eksempel på nytænkning indenfor betonelementbyggeri og består af 2 ens punkthuse, samt et større bygningskompleks. Bygningerne er i 2 etager med fladt papdækket tag og fordelt på en stor hjørnegrund langs Indkildevej. Alle bygninger indeholder kontorlejemål og projektet er opført i 2 etaper.

Facader er udformet delvist med skarpe hjørner og delvist med rundede hjørner. Udformningen er delvist opstået ud fra et ønske om at eksperimentere med nye former på facadeelementer. Overfladen er en glat hvid beton med smalle lodrette spor pr. 300 mm som vokser direkte op af terræn uden sokkel.

Vinduesåbninger er lodrette gennemgående facadebånd i hele etagehøjden og partierne er forskudt mellem de enkelte etager i forhold til hinanden. Vinduespartier er alu og træalupartier og lukkede dele af partierne er beklædt med indfarvet emalitglas.

Indretning af de enkelte etageplaner er tilpasset de enkelte lejeres arealbehov. F.eks. Har nogle lejere en hel etage og andre blot en halv etage.

Det samme er gældende for den store bygning, men her har det været nødvendigt med sekundære flugtvejstrapper ude i de enkelte fløje.

Materialevalget er meget enkelt med hvide indfarvede betonelementfacader og sort paptag. Indvendigt er materialer delvist valgt af de enkelte lejere efter deres ønsker. Lofter er ens i alle bygninger og udført af mineraluldsplader. En del har valgt trægulve i kontorer, medens toiletrum er belagt med klinker.

Punkthusene har en ”åben” indgangsfacade som skråner op over taget og afsluttes med ventilationshul på taget. Selve planløsningen er udformet med en central fælles trappe- og birumskerne i midten med forbindelse fra indgangsområdet. Fra denne trappekerne fordeler kontorområder sig til begge sider så etagerne kan underopdeles i flere enheder.

Bygherre

Søren Enggaard A/S

Adresse

Indkildevej, 9210 Aalborg

Arkitekt

arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS

Opførelsesår

2008 - 2009

Areal

5.649 m²

Ingeniør

OBH rådgivende ingeniører A/S

entreprenør

Landskab

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Teamet bag projektet

Lene Kirch

Bygningskonstruktør & Receptionist