Ledvogtervej, Støvring

Bebyggelsen består af 15 andelsboliger fordelt på 3 blokke, som er indbygget i skrænten mod det fredede område ved Ådalen.

Placeringen er sket efter skrappe krav i lokalplan med bl.a. hensyntagen til udkig fra den bagvedliggende kommende bebyggelse af boliger og til kirken, hvortil der skulle være udkig til fra hjørnet af Ledvogtervej.

Facadeudtrykket er meget enkelt med mindre vinduer generelt og store udsigtsvinduer i opholdsarealer. Specielt i enderne af blokkene mod Ådalen er der en fantastisk udsigt, hvorfor der også er gjort lidt mere ud af disse lejligheder med karnapper og altaner.

Bygningerne er opført som længehuse med sadeltag med belægning af pap med lister. Facademure er af gule teglsten og med bagmure af letbeton. Døre – og vinduespartier er af træ/alupartier. Afkast er samlet i papinddækkede afkastskorstene med galv. riste. Opbevaringsskure er af hensyn til udsigten samlet i enheder og placeret ved gavle. De er udført med bræddebeklædning og paptag.

Materialevalg indvendigt i lejemål er med hvidolierede asketræsgulve, vægge med glasvæv og lofter er af gips. En del af materialerne er efter beboernes eget valg f.eks. i køkken og bad, medens indretningerne på forhånd er lagt temmelig fast.

Udearealer er planlagt med fælles P-areal og ellers meget enkelt med græsarealer og få beplantninger ved bygningers indgangsside. På grund af terrænforskelle er der indbygget trappeanlæg i stier mellem bebyggelsens blokke.

Blokkene er ens med 2 etager i den yderste ende ved skrænten og med 5 forskellige typer af lejligheder i størrelser fra 89 – 110 m². Adgang til lejemål sker dels fra terræn og dels fra altangang langs den ene side. Lejlighederne er indrettet med bad, køkken, opholdsstue og værelser.

Bygherre

Andelsboligforeningen Fredsgaarden

Adresse

Ledvogtervej, 9530 Støvring

Arkitekt

arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS

Opførelsesår

2008

Areal

1539 m² / 15 boliger

Ingeniør

Frandsen & Søndergaard K/S

entreprenør

Landskab

Rosseels Tegnestue ApS

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Teamet bag projektet

Hans Maigård

Indehaver