Mariager Rådhus, Mariager

Mariager Rådhus har gennemgået en imponerende forvandling gennem en omfattende renovering og ombygning. Mariagerfjord Kommune er blevet rådgivet om en ny moderne og funktionel indretning af nye kontorer og mødelokaler til rådhusets ansatte. Den tidligere placering af kantine og køkken var uhensigtsmæssig på 1. sal med manglende tilgængelighed, hvilket er blevet løst med et nyt produktionskøkken med tilhørende kantine i rådhusets nye del. Udover at størstedelen af rådhuset er blevet renoveret, så er den del af tagetagen, der var uudnyttet, blevet ombygget og inddraget til kontor. Det har medført nye adgangsforhold gennem en ny central trappe samt nye toiletter, også på 1. sal.

Udvendigt har rådhuset også fået en overhaling, hvor hele tagkonstruktionen på rådhusets nye del er blevet udskiftet. Saddeltaget er gennemrenoveret og har fået fast undertag og nye tagsten. Det tidligere flade tag med indvendige nedløb, er blevet ændret til tag med svag hældning mod tagrender. Det sidste er især pedellen meget glad for, da han nu ikke mere skal sætte spande under de utallige utætheder, som det gamle tag havde.

arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS har været totalrådgiver på renoveringen og ombygningen af Mariager Rådhus, og hjælper blandt andet med bygherrerådgivning, arkitektarbejde og byggeledelse.

Bygherre

Mariagerfjord Kommune

Adresse

Fjordgade 5, 9550 Mariager

Arkitekt

arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS

Opførelsesår

2022 - 2023

Areal

1.204 m²

Ingeniør

Artelia A/S

entreprenør

Landskab

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Teamet bag projektet

Morten Høyer

Arkitekt & Sikkerhedskoordinator

Mads Døssing

Bygningskonstruktør