Østerågade, Aalborg

Fornyelsen af Østerågade 27 er en transformation af den eksisterende tagetage med tårn, som tidligere har været anvendt til pigeværelser, anretterrum og øvrige funktioner tilknyttet Håndværkerforeningen og senere BIO5. Ejendommen, som i sin nuværende form blev opført af Håndværkerforeningen tilbage i år 1937, er med den gennemgribende renovering i 2020 blevet transformeret til igen at være blandt Aalborgs mest markante bygninger og tagetagen rummer nu syv liebhaverlejligheder i særklasse.

Hjørneejendommen er opstået ved Håndværkerforeningens sammenlægning af flere bygninger siden deres indflytning i 1867, og har været igennem flere store ombygninger, hvor særligt det iøjnefaldende tårn har skiftet karakter i tidens løb. Transformationen af tagetagen tager udgangspunkt i stedets ånd og løfter på ny bygningen til det niveau, som oprindeligt var tænkt af Aalborg Håndværkerforening, hvor tårnet skulle skabe fundament til en stor bronzefigur. Tårnet er nu blevet integreret som en essentiel del af en af boligerne, Håndværkerforeningens logoer er genplaceret på tårnet med tilføjelse af nutidsmarkører i form af store runde vinduer, og bygningens historie og ånd er bevaret.

Valget af materialer er gjort med stor omhu og forståelse for den kulturhistoriske bygning. Det tidligere tegltag med få åbninger og kviste symboliserede en anonymitet, og afspejlede tagetagen som en sekundær funktion af bygningen. Forædlingen af tagetagen gør, at den nu visuelt afspejler en funktionsmæssig ligeværdighed med bygnings øvrige etager.

En videreførelse af den eksisterende prominente trappeopgang samt elevator sikrer en flot ankomst til boligerne for alle. Trods ejendommen er placeret i den tætte midtby, har alle adgang til en stor solbeskinnet tagterrasse. Desuden har flere af boligerne private udeopholdsmuligheder.

Alle lejlighederne er karakteriseret ved gennembelyste alrum samt rumlige og velbelyste værelser. Samtidig har det været vigtigt at bevare eksisterende rumlige kvaliteter i lejlighederne. Dette ses særligt i tårnlejligheden, hvor eksisterende konstruktioner, som var tiltænkt bronzefiguren, indgår som rumskabende elementer i lejligheden, som ellers har et åbent planlayout.

Fornyelsen af Østerågade 27 bevarer og fremhæver bygningens oprindelige arkitektur og tilføjer nutid i form af markører, der skaber synergi og værdi for bygningen og Aalborg by.

Byggeriet er i 2021 præmieret af Aalborg Kommune.

I renoveringen af ejendommen har der særligt været fokus på at bevare ejendommens historie og samtidig tilføje nutidige greb - nutidsmarkører. Renoveringen omfatter blandt andet genopførelsen af frontispicen fra 1906, hvorfra der er udgang til en attika, aktivering og ombygning af tårnet til et værelse med panoramaudsigt, en stor tagterrasse, samt etablering af nye moderne taskekviste med vinduer i flunkerne og som følger den eksisterende vinduesrytme og opdeling. Derudover omfatter renoveringen også et ekstraordinært kobbertag, hvor hele tagfladen, tårnet og de nye taskekviste er beklædt med kobber. Dette medvirker til, at hele tagetagen visuelt fremstår som en enhed.

Bygherre

MA-Ejendomme

Adresse

Østerågade, 9000 Aalborg

Arkitekt

arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS

Opførelsesår

2019 - 2020

Areal

930 m² / 7 boliger

Ingeniør

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

entreprenør

Tom Jakobsen A/S

Landskab

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Teamet bag projektet

Anders-Peter Østergaard

Bygningskonstruktør & Brandrådgiver (BK2)

Søren Næser

Indehaver

Martin Krøldrup Andersen

Tegnestueleder