Østerbro Brygge, Aalborg

De nybyggede boliger på Østerbro består af 167 ungdomsboliger, 64 ejerlejligheder og 49 udlejningsboliger.

Ungdomsboligerne er beliggende i “The Wall” mod Nyhavnsgade og ned af Østre Havnegade. The Wall lukker bebyggelsen mod den stærk trafikerede vej og fremtræder massiv med sin facade i røde mursten med en transparent skærm mod Nyhavnsgade. Ungdomsboligerne har en stor dobbeltdør med fransk altan ud mod Østerbro, som integrerer det private opholdsareal med de fælles udearealer.

De nederste etager af bygningen ud mod Nyhavnsgade er indrettet til parkering. Mod Østerbro er en dagligvarebutik, og over denne er der boliger. Et fritliggende punkthus anvendes til pengeinstitut og boliger. De 2 østligste bygninger indrettes til familieboliger (privat udlejning) og erhverv mod Østerbro.

Med den kombinerede anvendelse vil området fremstå med aktiviteter og liv gennem hele døgnet, hvorved der skabes ”et levende brokvarter” til gavn både for området og byen. Mod syd er der etableret parkområde mellem de spredte bebyggelser, som definerer det nye Østerbro; et grønt brokvarter.

Penthouslejligheden blev vurderet i Hammerslag på DR1 15.11.2014 Se lejliheden her

Bebyggelsen er mod Nyhavnsgade opført i 5 etager og + 1 etage i nogle områder. Bygningen brydes af længebygninger, som består af 5-7 etager mod Nyhavnsgade faldende til 4 etager mod Østerbro. Længebygningerne har solbeskinnede tagterrasser mod syd. Sammen med de markante facadealtaner giver det gode opholdsmuligheder for beboerne.

Bygherre

Højvangen Ejendomme ApS, Alabu Bolig og Ejendomsmæglernes Fond

Adresse

Østerbro Brygge, 9000 Aalborg

Arkitekt

arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS

Opførelsesår

2010 - 2017

Areal

Ca. 30.000 m²

Ingeniør

COWI A/S

entreprenør

Arne Andersen Vrå A/S

Landskab

Egebjerg By & Landskab ApS

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Teamet bag projektet

Lene Kirch

Bygningskonstruktør & Receptionist

Hans Maigård

Indehaver

Søren Næser

Indehaver