Skipper Clement Skolen, Aalborg

Skipper Clement Skolen i Aalborg har i mange årtier haft lokation på Gammel Kærvej, hvor den løbende vækst har medført udvidelse med tilbygninger og overtagelse af ejendommene omkring. Dette var blandt andet tilfældet med tre ældre huse, som afsluttede Gammel Kærvej mod jernbanen. De gamle huse var i forvejen indrettet med klasselokaler, men grundet behovet for mere nutidige og funktionssvarende lokaler blev husene revet ned.

Huset er blevet opført med skærmtegl, hvilken giver en ny dimension til den traditionelle tegl, som er det gennemgående materiale i området. Grundet bygningens placering ved jernbanen har der samtidig været særlig fokus på akustik og støjpåvirkning med stedsspecifikke detaljeløsninger, der har resulteret i stille læringsrum med plads til fordybelse.  

arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD været med til at udvikle det indledende ideoplæg, som sidenhen blev bearbejdet til skitseprojekt andetsteds. Vi fik æren af at projektere bygningen i samarbejde med Færch & Co og Sweco Ingeniører i en totalentreprise.

Det nye hus på 1030 m² er indrettet med 12 klasselokaler fordelt på 2 etager. Gangen langs klasselokalerne anvendes som et socialt møderum, hvor der er indrettet små nicher til nærvær.

En knopskydning, der består af hovedindgangen, større fællesarealer og praktiske faciliteter, henvender sig mod den eksisterende ejendom. Herved indrammer husets simple greb skolens legeplads, hvor der er tilført nye elementer. Derudover er der fuld kælder, hvilket skaber den tiltrængte oplagrings- og arkivplads.

Bygherre

Skipper Clement Skolen

Adresse

Gammel Kærvej, 9000 Aalborg

Arkitekt

arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS

Opførelsesår

2019 - 2020

Areal

1384 m²

Ingeniør

Sweco A/S

entreprenør

Færch & Co. A/S

Landskab

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Teamet bag projektet

Mirnes Tulic

Arkitekt, IKT-leder & DGNB-konsulent

Matilde Engell

Arkitekt (Barsel)