# SUNDHEDSHUSET Støvring Ådale

Det nye Sundhedshus, skal opføres på en stor ubebygget grund i Støvring. Sundhedshuset er en del af et større udviklingsprojekt i det attraktive område Støvring Ådale. Sundhedshuset vil blive opført i et område med almen og private boliger, erhverv, forsamlingshus samt et større torv. Omdrejningspunktet for hele området bliver #Sundhedshuset, Støvring Ådale, hvortil der vil være adgang fra alle retninger. Bygningens simple og let forståelige konceptuelle grundform gør, at den fungerer i den eksisterende kontekst, som rummer alt fra type parcelhuse til en fremtidig bebyggelse i op til 7 etager. Bygningens arkitektoniske hovedgreb tager udgangspunkt i symbolet #. Symbolet bruges i dag til grupperinger og kategoriseringer på de sociale medier, men i dette tilfælde bliver det en gruppering og et fællesskab af sundheds- og samfundsrelaterede funktioner samlet under et tag, hvor der bliver skabt en sammenhæng mellem arkitekturen og bygningens programmering. Bygningen opføres i en konceptualistisk arkitektur med enkle og præcise virkemidler, der skal være med til at afspejle funktionen og aktiviteten, som foregår i og omkring bygningen.

Arkitekturen kan relateres tilspillet Klodsmajor, hvor man kan bygge tårne af klodser så højt som et Babelstårn. #Sundhedshuset Støvring Ådales afdelinger og funktioner styrker hinanden, som klodserne i spillet, og danner en konceptuel stærk bygning. Med sine byggeklodslignende etagelænger fortæller bygningen historien om et Sundhedshus bestående af mange afdelinger og funktioner, som bliver sammenkoblet til én enhed.

Arkitektonisk er sundhedshuset udarbejdet med funktionalitet som hoved prioritet i designet, hvor det bliver udført på sådan en måde, at alle afdelinger ligger i nær kontakt til hinanden, enten ved siden af hinanden eller overfor hinanden.

Det er i konceptets ånd med klodsmajor-klodser der udkrager i siderne og skaber tagterrasser samt strategiske tilbagetrækninger i facaderne således klodserne synes visuelt at variere i etagehøjden og desuden er der en fysisk forbindelse til et forsamlingshus, hvis skala er betragteligt mindre end sundhedshusets.

Ved brug af de ovennævntevirkemidler på sundhedshusets bygningskrop og den fysisk forbindelse mellem sundhedshusetog forsamlingshuset – sikres den arkitektoniske kvalitet og diversitet.

Note: Visualiseringerne er udarbejdet i forbindelse med konkurrenceprojektet.

Bygherre

Rebild Kommune / BRIKKEN A/S

Adresse

Arkitekt

arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS

Opførelsesår

2022 - 2024

Areal

5.200 m²

Ingeniør

Søren Sørensen A/S, Artelia A/S

entreprenør

Lars Pedersen & Søn A/S

Landskab

Egebjerg By & Landskab ApS

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Teamet bag projektet

Mirnes Tulic

Arkitekt, IKT-leder & DGNB-konsulent

Janne Østergård

Arkitekt & DGNB-konsulent

Søren Næser

Indehaver

Martin Langbak

Bygningskonstruktør & Energikonsulent